עידכונים

מסלול שינוי התב"ע

אנו שמחים לעדכן שלאחר פגישה משותפת (25.4.2017) עם נציגי הוועד והעו"ד המייצג, הוחלט להתקדם למשא ומתן! קרי גיבוש הסכם.

בפגישה זו תיאמנו ציפיות ויישרנו קו לקראת גיבוש ההסכם, וזאת לאחר שקיבלנו את טיוטת ההסכם מעו"ד משה טרספוליסקי המייצג את בעלי הדירות בבר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – מתחם 12.
נבהיר שתהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם יעשה בשיתוף עם נציגי הוועד ובע"ה יאושר כמובן, על ידי חברי הוועד וכלל בעלי הדירות.

תהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם היינו תהליך מורכב. אנו מקווים שנצלח אותו בשיתוף פעולה, בהבנה הדדית ובשאיפה לחתור להסכם הגון המיטיב עם כלל הצדדים.

אנו שמחים לעדכן שלאחר פגישה משותפת (25.4.2017) עם נציגי הוועד והעו"ד המייצג, הוחלט להתקדם למשא ומתן! קרי גיבוש הסכם.

בפגישה זו תיאמנו ציפיות ויישרנו קו לקראת גיבוש ההסכם, וזאת לאחר שקיבלנו את טיוטת ההסכם מעו"ד משה טרספוליסקי המייצג את בעלי הדירות בבר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – מתחם 12.
נבהיר שתהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם יעשה בשיתוף עם נציגי הוועד ובע"ה יאושר כמובן, על ידי חברי הוועד וכלל בעלי הדירות.

תהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם היינו תהליך מורכב. אנו מקווים שנצלח אותו בשיתוף פעולה, בהבנה הדדית ובשאיפה לחתור להסכם הגון המיטיב עם כלל הצדדים.

מסלול גיבוש הסכם מלא, אל מול בעלי דירות וחברת קידום

אנו שמחים לעדכן שלאחר פגישה משותפת (25.4.2017) עם נציגי הוועד והעו"ד המייצג, הוחלט להתקדם למשא ומתן! קרי גיבוש הסכם.

בפגישה זו תיאמנו ציפיות ויישרנו קו לקראת גיבוש ההסכם, וזאת לאחר שקיבלנו את טיוטת ההסכם מעו"ד משה טרספוליסקי המייצג את בעלי הדירות בבר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – מתחם 12.
נבהיר שתהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם יעשה בשיתוף עם נציגי הוועד ובע"ה יאושר כמובן, על ידי חברי הוועד וכלל בעלי הדירות.

תהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם היינו תהליך מורכב. אנו מקווים שנצלח אותו בשיתוף פעולה, בהבנה הדדית ובשאיפה לחתור להסכם הגון המיטיב עם כלל הצדדים.

אנו שמחים לעדכן שלאחר פגישה משותפת (25.4.2017) עם נציגי הוועד והעו"ד המייצג, הוחלט להתקדם למשא ומתן! קרי גיבוש הסכם.

בפגישה זו תיאמנו ציפיות ויישרנו קו לקראת גיבוש ההסכם, וזאת לאחר שקיבלנו את טיוטת ההסכם מעו"ד משה טרספוליסקי המייצג את בעלי הדירות בבר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – מתחם 12.
נבהיר שתהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם יעשה בשיתוף עם נציגי הוועד ובע"ה יאושר כמובן, על ידי חברי הוועד וכלל בעלי הדירות.

תהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם היינו תהליך מורכב. אנו מקווים שנצלח אותו בשיתוף פעולה, בהבנה הדדית ובשאיפה לחתור להסכם הגון המיטיב עם כלל הצדדים.

אנו שמחים לעדכן שלאחר פגישה משותפת (25.4.2017) עם נציגי הוועד והעו"ד המייצג, הוחלט להתקדם למשא ומתן! קרי גיבוש הסכם.

בפגישה זו תיאמנו ציפיות ויישרנו קו לקראת גיבוש ההסכם, וזאת לאחר שקיבלנו את טיוטת ההסכם מעו"ד משה טרספוליסקי המייצג את בעלי הדירות בבר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – מתחם 12.
נבהיר שתהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם יעשה בשיתוף עם נציגי הוועד ובע"ה יאושר כמובן, על ידי חברי הוועד וכלל בעלי הדירות.

תהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם היינו תהליך מורכב. אנו מקווים שנצלח אותו בשיתוף פעולה, בהבנה הדדית ובשאיפה לחתור להסכם הגון המיטיב עם כלל הצדדים.

מסלול גיבוש הסכם מלא, אל מול בעלי דירות וחברת קידום

אנו שמחים לעדכן שלאחר פגישה משותפת (25.4.2017) עם נציגי הוועד והעו"ד המייצג, הוחלט להתקדם למשא ומתן! קרי גיבוש הסכם. בפגישה זו תיאמנו ציפיות ויישרנו קו לקראת גיבוש ההסכם, וזאת לאחר שקיבלנו את טיוטת ההסכם מעו"ד משה טרספוליסקי המייצג את בעלי הדירות בבר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – מתחם 12. נבהיר שתהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם יעשה בשיתוף עם נציגי הוועד ובע"ה יאושר כמובן, על ידי חברי הוועד וכלל בעלי הדירות. תהליך משא ומתן וגיבוש ההסכם היינו תהליך מורכב. אנו מקווים שנצלח אותו בשיתוף פעולה, בהבנה הדדית ובשאיפה לחתור להסכם הגון המיטיב עם כלל הצדדים.

מסלול שינוי התב"ע

כידוע ונכון להיום, מתחם 12 אינו בעל כדאיות כלכלית לצדדים ועל כן אנו ממשיכים לקדם את 'מסלול שינוי התב"ע' אל מול הגורמים הרלוונטיים ובשאיפה להגדלת היקף הבנייה במתחם. נושא הגדלת היקף הבנייה כרגע בבחינה בלשכת התכנון וזאת לאחר שהזמנו והגשנו דוח שמאי המציג בפירוט את הוצאות והכנסות הפרויקט ובפרט את מספר היחידות הדרושות להתכנות כלכלית.

לוח זמניים לתקופה הקרובה

מסלול שינוי תב"ע 

א. תחילת חודש יוני – אנו מצפים לקבל תשובות בנושא הגדלת זכויות הבנייה.

ב. 4 חודשיים – הכנת התב"ע ונספחיה  ופרט התקשרות עם יועצים הנדרשים לכך ( פיתוח, חניה וכו')

ג.  בסיום שלב ב' – הגשת התב"ע.

ד. לאחר הגשת התב"ע עלינו לעמוד בתנאי סף – תהליך ארוך הלוקח כחצי שנה.

מסלול הסכם מלא אל בעלי דירות וחברת קידום

א.  גיבוש הסכם:  אנו בשאיפה לגבש הסכם המקובל על שני הצדדים תוך 90 יום.

ב. הצגת ואישור הסכם: קיום כנסים/פגישות להצגת תנאי ההסכם וכמובן לאישורו על ידי בעלי הדירות.

ג. מדידות הנכסים בפועל: תיאום עם מודד מוסמך ובעל הדירה למדידת הדירה בפועל.

ד.  מיסוי: מילוי שאלון מיסים לכל בעל דירה וזאת לצורך הכנת התוכנית העסקית, קרי קבלת אומדן לתשלומי המסים שחברת קידום תצטרך לשלם.

הדמיות

אירועים

אירועים עיקריים מתחילת הפרויקט :

 • 25.4.2017 : פגישה יישור קו ותחילת משא ומתן. (תשלום מקדמה לעו"ד המייצג) .
 • 29.3.2017 : קבלת מכתב התחייבות מחברת קידום לנציגות המתחם כתנאי לתחילת גיבוש ההסכם.
 • 23.3.2017 : קבלת מכתב רשמי מנציגות המתחם ועו"ד המייצג.
 • 21.3.2017 : פגישה בלשכת התכנון – בראשות מתכננת המחוז, שירה תלמי.
 • 19.2.2017 : פגישת וועד (עו"ד טרספוליסקי, בר יוחאי ויצחק שדה) ליישור קו ותיאום ציפיות לפני גיבוש הסכם ושינוי תב"ע.
 • 16.2.2017 : פגישה במינהל התכנון – סגן מנהל אגף תכנון עיר, אמנון ארבל.
 • 22.1.2017 : פגישה בחברת "מוריה" (עיירת ירושלים) –  עמית פוני.
 • 15.1.2017 :  ישיבת וועד ליצחק שדה – בחירת עו"ד.
 • 25.12.2016 : פגישה ראשונה בין יוסף פ (נציג וועד יצחק שדה)  לעו"ד טרספוליסקי.
 • 8.12.2016 :  אסיפה כללית לבניין בר יוחאי.
 • אישור בעלי הדירות לייצוג ע"י עו"ד טרספוליסקי : במהלך חודש דצמבר וינואר ובשיתוף עם נציגי הוועד והעו"ד עמלנו על החתמת והסכמת בעלי הדירות שעו"ד טרספוליסקי יציג אותם. הדבר הכלל פגישות אישיות , שיחת טלפון וכדומה.
 • 20.11.2016 : ישיבת עדכון לנציגי המנהל הקהילתי (בראשות יובל אבוטבול ).
 • 21.9.2016 : ישבת וועד יצחק שדה –התנעת בחירת עו"ד.
 • 22.8.2016 : ישיבת וועד בר יוחאי להכרות ראשונית עם עו"ד משה טרספוליסקי.
 • 15.8.2016 : ישיבת התנעה – וועד יצחק שדה ..
 • 4.8.2016 : ישיבת וועד בר יוחאי. עם עורכי דין שהוועד בסופו של דבר החליט לשנות את ההחלטה.
 • 6-8.2016 : הסכמת עקרונית לבעלי הדירות

אנו שמחים לבשר כי בשקלול 2 הבניינים – בר יוחאי ויצחק שדה ("מתחם 12"), חברת קידום קיבלה את הסכמתם של 76% מבעלי הדירות! . במהלך תקופה זאת קיימנו כנסים, פגישות וכדומה וזאת לטובת גיבוש, הצגת חברת קידום ופרטי הפרויקט כגון תוכניות ראשונית ותהליך התחדשות העירונית  . תיעוד ופרטים נוספים בחוברת המכרז שהגשנו לעיירת ירושלים

סיוע והדרכה לבעלי הדירות – מוסדות ממשלתיים

משרד הבינוי והשיכון
מדריך התחדשות עירונית לדיירים

עיריית ירושלים + המנהלת להתחדשות עירונית
ייעוץ, הדרכה ולווי לבעלי הדירות

אודות הפרויקט

שינויים גדולים מתחילים במחשבה אחת קטנה

 כל פרויקט של קידום נשען על יסודות המסירות והאכפתיות לכל אדם באשר הוא.

 
חוד החנית של קידום מתבסס על איש הנדל"ן הוותיק אברהם ברגר, לשעבר חבר מועצת העיר בית שמש. האכפתיות והדאגה עבור כל אדם ואדם, וההבנה לצרכיו באה לידי ביטוי בפעילותו הענפה לקידום השבחות מקרקעין וניהול פרויקטים נדלנ"יים לפי צרכי הציבור.

מתוך אמונה שנתינה ומחשבה על הזולת מביאה להצלחה אמיתית של כל פרויקט, הקים אברהם את קידום ניהול ותכנון בע"מ, חברה היוזמת הזדמנויות לדיור איכותי במחיר מוזל בשיטת WIN-WIN באמצעות יזום וניהול קבוצות רכישה, יזום וניהול פינוי בינוי ועוד, תוך מקצועיות, חדשנות ויצירתיות – הן ברמת התכנון והן ברמת הניהול.

 
קידום ניהול ותכנון בע"מ יוזמת ומנהלת קבוצות רכישה ומתכננת פרויקטים של התחדשות עירונית. אנו מתמחים בפרויקטים של פינוי בינוי, השבחת מקרקעין ועוד, תוך מקצועיות חדשנות והתמקדות בכל לקוח ולקוח.

צור קשר

משרדנו- קידום ניהול ותכנון בע''מ

אמיר כהן, מנהל הפרויקט

למתן פנחס, קשרי לקוחות

דילוג לתוכן